Categories
News

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง !

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่จะให้ผู้ป่วยทางสายยางจะต้องมีความสะอาดมากที่สุด รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้อาหารด้วย ที่จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารเข้าไป อาหารปั่นผสม เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่กลืนอาหารเองไม่ได้นั่นเอง จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง

Categories
News

บริการทำความสะอาด: เรื่องพื้นๆ วิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภท

บริการทำความสะอาด: เรื่องพื้นๆ วิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภท วัสดุปูพื้นที่แตกต่างกัน ก็ย่อมมีวิธีดูแลทำความสะอาดที่แตกต่างกันด้วย แต่วัสดุบางชนิดอาจมีขั้นตอนที่มากกว่านั้น จึงเอาวิธีทำความสะอาดพื้นแต่ละประเภทมาฝากกัน

Categories
News

บริการด้านอาหาร: ทริคเลือกอาหารบำรุงผิว เพื่อบำรุงผิวพรรณชะลอวัย

บริการด้านอาหาร: ทริคเลือกอาหารบำรุงผิว เพื่อบำรุงผิวพรรณชะลอวัย ปัจจุบันเรื่องการชะลอวัย หรือ Anti-aging เป็นเรื่องที่หลายคนเริ่มให้ความสำคัญไม่แพ้การมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะการมีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัย อายุหน้าไม่นำไกลไปกว่าอายุจริงจะช่วยสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดีให้เราได้เป็นอย่างมาก

Categories
News

ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องให้ อาหารสายยาง !

ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องให้ อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยด้วย ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้นั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง เพราะฉะนั้นผู้ดูแล ควรดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยมากเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของสุขภาพและอาหารการกินต่างๆ ควรให้ผู้ป่วยได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตามความต้องการของร่างกาย